هاست ویندوز

Plan A

فضای میزبانی 250 مگابایت
تعداد دیتابیس 1 عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دومین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پاسخ خودکار ایمیل ها
دسترسی به FTP
کنترل پنل Solid Pc
ویندوز سرور 2016

Plan B

فضای میزبانی 500 مگابایت
تعداد دیتابیس 1 عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه میزبانی نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دومین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پاسخ خودکار ایمیل ها
دسترسی به FTP
کنترل پنل Solid Pc
ویندوز سرور 2016

Plan C

فضای میزبانی 1000 مگابایت
تعداد دیتابیس 1 عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه میزبانی نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دومین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پاسخ خودکار ایمیل ها
دسترسی به FTP
کنترل پنل Solid Pc
ویندوز سرور 2016

Plan D

فضای میزبانی 2000 مگابایت
تعداد دیتابیس 2 عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه میزبانی نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دومین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پاسخ خودکار ایمیل ها
دسترسی به FTP
کنترل پنل Solid Pc
ویندوز سرور 2016

Plan E

فضای میزبانی 3000 مگابایت
تعداد دیتابیس 3 عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه میزبانی نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دومین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پاسخ خودکار ایمیل ها
دسترسی به FTP
کنترل پنل Solid Pc
ویندوز سرور 2016

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای این سایت محفوظ می باشد